Reference

reference

Kontakt

Volejte kdykoliv
731 105 332

Vae jmno a pijmen
*
V e-mail
*
V telefon

Vae poptvka
*
* Povinn poloky

Poslat kopii dotazu na V E-mail
Kontrola proti SPAMu

Opite sem tento kd: 15408


Nabídka

Tvorba webových stránek

Webové prezentace fungují na našem vlastním redakèním systému MadCMS a bìží na našem serveru.
Pracujeme s moderními technologiemi, do stránek dle pøání zaèleníme Flash animace, jQuery komponenty apod.
Ceny se pohybují od 5.000 Kè vèetnì domény, webového prostoru a grafického zpracování.
Poptejte aktuální cenu prezentace pøímo dle Vašich požadavkù!


Grafické práce

Tvorba firemních log a logotypù, návrh obalù desek, práce s 3D grafikou.
Cena za hodinu práce èiní 390 Kè.
Poptejte aktuální cenu pøímo dle Vašich požadavkù!


Tisk letákù, vizitek, plakátù, vypálování laserem

Vytiskneme cokoliv na jakýkoliv materiál.
Ceny se snažíme pøizpùsobit aktuálním požadavkùm, proto se mìní.
Zde uvádím orientaèní ceník tisku:

Leták A5, 4/0, 115g, 500 ks890 Kè
Leták A5, 4/0, 115g, 1.000 ks1.390 Kè
Leták A4, 4/4, 135g, 1.250 ks2.436 Kè
Leták A4, 4/4, 135g, 2.500 ks 3.960 Kè
Leták A4, 4/4, 135g, 5.000 ks 5.148 Kè
Vizitky, 4/0, 90x50mm, 200 ks299 Kè
Ceny bez DPH.

Poptejte aktuální cenu pøímo dle Vašich požadavkù!


design and  php engine by Otto Kokštein    |   copyright © 2012    |      http://www.madness.cz
Kurzy herectví Praha